Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2015

Cái bắt tay

Bắt tay, một hành động thể hiện rất nhiều cảm xúc và chất chứa nhiều điều từ hai nhân vật với nhau. Cái bắt tay có thể là sự thân mật, sự khích lệ hay một sự đồng cảm lẫn nhau. Cái bắt... Read More | Share it now!