Lưu trữ hàng tháng: Tháng Chín 2018

Nó vốn sống trong thế gioj u sau va am dam,moj thu trog cs khjen n so va chuj vao caj vo oc to dug va nang trjch,n thu mjh sog trog do,co…

Nó vốn sống trong thế gioj u sau va am dam,moj thu trog cs khjen n so va chuj vao caj vo oc to dug va nang trjch,n thu mjh sog trog do,co doc va hoaj nghj…moj am thanh va sak mau chag the lam n dan do hay suy nghj,vj chung dau the... Read More | Share it now!

Khoa Kiến Trúc mới mở đang tuyển sinh khóa đầu của ĐH FPT do anh Thanh Kỳ Đoàn làm trưởng khoa

Khoa Kiến Trúc mới mở đang tuyển sinh khóa đầu của ĐH FPT do anh Thanh Kỳ Đoàn làm trưởng khoa. Có lẽ giáo dục Kết hợp giữa KHKT công nghệ thông tin và chất sáng tạo có lẽ sẽ là xu hướng tất... Read More | Share it now!